Hjem

Damsgårdsundet Historiske forening (DHF) ble stiftet 3 november 2009 og har sitt utspring i Krohnviken Kameratklubb. Kameratgjengen treffes første tirsdag i måneden (unntatt juli måned) kl 12.00 på Damsdgårdsstuene. Her stiller det på hvert møte ca 20 personer for en hyggelig prat.

Møtene er åpent for alle, også personer som ikke er medlem.

På møtet blir det servert en matbit og kaffe.
Pris for dette er kr 150.

For videre aktiviteter i 2019: se møteplan Første Halvår 2019.

Dette er en side som det blir lagt ut mange spennende artikler og bilder fra turer, morsomme historier og gammel historie fra Damsgårdsundet.