Årsmøte-2017

Årsmøtet i Damsgårdsundet Historiske Forening ble arrangert tirsdag 21.02.2017, kl.12.00 i Bergens Maskinistforenings lokaler,
Engen 20.
Det møtte 27 medlemmer til årsmøte.

Styret gikk gjennom punktene i innkallingen inklusive årsmeldingen. Driftsåret vi har lagt bak oss har vært meget tilfredstillende og økonomiem er god. Av spesielle saker kan nevnes at vi også ønsker kvinnelige medlemmer velkommen til medlemsmøtene.
Etter årsmøte var Knut Bjerke invitert til å fortelle litt om sin erfaring som fjellklatrer. Vi ble tatt med på mange av verdens fjelltopper og ble spesiellt fasinert av den halsbrekkende turen til syd-amerika hvor en fjelltopp på over 6000m ble besteget etter mye strev.
Det hele ble avsluttet med pinnekjøtt med tilbehør.

Dette er en side som det blir lagt ut mange spennende artikler og bilder fra turer, morsomme historier og gammel historie fra Damsgårdsundet.