Årsmøte-2018
Årsmøtet i Damsgårdssundet Historiske forening ble arrangert torsdag 20.02.2018

19 medlemmer møtte og styret gikk som vanlig gjenom punktene i sakslisten. Det har vært et aktivt år med mange møter og turer.

Vi ønsker flere medlemmer i historielaget og det må jo være flere der ute, med bakgrunn fra Damsgårdssundet, som kan bidra med fortellinger fra oppveksten og ellers gode historier fra strøket slik det var dengang. Vi ønsker alle velkommen til oss. Ta gjerne kontakt. Vi oppfordrer spesiellt damer til å melde seg på.

Styret har i 2017 hatt følgende medlemmer :
Svein Odvar Hansen, Knut Jørgen Johnsen, Bjørn Skaar, Erik-Anreas Tangedal, Ole Egesund, Jan Fredrik Elholdt og Odd Hernes.

og styret vil få følgende sammensetting i 2018:

Erik-Anreas Tangedal, Bjørn Skaar, Ole Egesund, Jan Fredrik Elholdt, Odd Hernes og Svein Netland.

Her gjengir vi deler av styrets beretning fra året som gikk :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTVALG FOR SKRIVING OG UTGIVELSE AV PUBLIKASJONER:
Bjørn Skaar, Erik Andreas Tangedal og Svein Odvar Hansen.

Utvalget har i 2017 arbeidet med nytrykk av boken «Bydelen ved Damsgårdsundet.
Som tidligere sto Bodoni Forlag for giennomføringen og 100 bøker ble levert i juni.

Så langt har salget til medlemmer vært godt og noe salg fikk vi til med stand på Løvstakkdagene i september og like før jul på Laksevåg Senter. Utvalget har også diskutert muligheten for å samle årbøkene i et nytrykk.
Dette blir en oppgave for styret å arbeide med i 2018.

Nettsiden vår, dshf.no, har hatt godt besøk siste år og vi er blitt bedre på å legge inn referater fra turer og andre arrangementer, aktivitetsplaner og artikler som er interessante for medlemmene og andre besøkende på nettsiden vår.

GATEVANDRING 25/4:
Start ved Sekundærstasjonen øverst i Solheimsgaten og derfra til Nygårdsparken og Møhlenpris.
Medlemmene bidro som vanlig med kunnskap om området fra langt tilbake, fra en tid med aktiviteter og bebyggelse en ganske annen enn det vi ser i dag.
Runden ble avsluttet med kafebesøk like ved "Møllaren" fotballbane.
12 medlemmer stilte.

VÅRTUR 9.Mai.
Se beskrivelse under linken Artikler/Turer/Vårtur 2017

BESØK TIL KROHNSTAD HOVEDGÅRD 20. okt.
Se beskrivelse under linken Artikler/Turer/Krohnstad Hovedgård Omvisning.

JULEMØTE Os/12
Se beskrivelse under linken Artikler/Turer/Krohnstad Hovedgård Omvisning.

GENERELLE BEMERKNINGER:
DHF har deltatt på Løvstakkdagene ved vårt styremedlem Ole Egesund.
Det har vært 10 medlemsmøter på Damsgårdsstuene. Pr,31,12.2OL7 har DHF 29 betalende medlemmer. Bergen Kommune har i 2017 støttet foreningen med kr.10.500,-

To medlemmer, Knut Schelderup Bjerke og Sverre Ellingsen har gått bort i 2017.
Vi lyser fred over Deres minne.

Damsgårdsundet Historiske Forening
Styret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avsluttning
Formann avsluttet med å takke alle for året som er gått og for sin tid som leder av foreningen.
Det har for Svein vært noen givende år.
Som avsluttning var Ole J. Abraham invitert til å fortelle om sin bok med tittelen
SABORG ( fortellingen om en av krigens mange hjemmefronter).
Vi ble fortalt mange sterke historier fra krigens dager om menneskene i organisasjonen og Deres skjebner.
Det var mange ungdommer som måtte bøte med livet i sabotasje aksjonene.
Årsmøtet takket Oie J. Abraham for et interessant og givende foredrag.