Årsmøte-2019
Årsmøtet i Damsgårdssundet Historiske forening ble arrangert tirsdag 19.02.2019

19 medlemmer møtte og styret gikk som vanlig gjenom punktene i sakslisten. Det har vært et aktivt år med mange møter og turer.

Protokollen er skrevet av Knut-Jørgen Johnsen og Leiv Sæbø.
Møtet ble avholdt 19. februar 2019 i Bergens Maskinistforenings festsal. Møtet begynte klokken 1200. Det var møtt frem 16 stemmeberettigede medlemmer.
Bjørn Skaar ønsket velkommen, og ledet møtet. Bjørn Skaar leste årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen ble vedtatt ved akklamasjon.

LITEN MINNESTUND.
Det ble holdt ett minutts stillhet for våre fire døde som gikk bort i 2018, som var : Bjarne Flo, Alfred Bjørkbom, Wilty Hatteberg og Egil Åge Tveit.

Årsregnskap for året 2018.
Erik- Andreas Tangedal la frem regnskapet. Det fremgikk av regnskapet at foreningen har en solid økonomi. Han giorde oppmerksom på at det er avsatt kr. 25000 til en minneplate over UREN.
Det ble foreslått av Bjørn Skaar å sette av
kr. 30 000 til utgivelse av samtlige tre årbøker i ett bind. Bjørn Skaar sitt forslag, og regnskapet ble vedtatt ved akklamasion.

Valgkomiteen besto av Knut-Jørgen Johnsen og Svein Hansen.

Følgende personer ble valgt med funksjonstid frem til februar 2020

Leder: Svein Hansen.
Nestleder: Knut-Jørgen Johnsen.
Sekretær: Harald Hjelle.
Kasserer: Erik Tangedal.
Styremedlemmer: Ole Egesund. Jan Fredrik Elholt. Odd Hernes. Svein Netland.

REVISOR OG KONTROLLUTVALG.
Harald Sørensen.

TUR- OG ARRANGEMENTKOMMITEN:
Odd Hernes og Jan Fredrik Elholt.

VALG AV REVISJON- og KONTROLL- UTVALG.
Harald Sørensen ble valgt.

Sømtlige valg ble vedtatt med ukklamasjon.

BUDSJETTFORSLAG for 2019.
Erik- Andreas Tangedal la frem forslaget.
Budsjettet ble vedtatt.

KONTINGENT FOR 2019.
Det ble enstemmig vedtatt økt kontingenten for 2019 skal være kr. 350.

Bjørn Skaar redegjorde for arbeidet med Minneplaten for UREN. Kommunen har store planer for Damsgårdsveien. Bjørn Skaar og Erik-Andreas Tangedal er ansvarlig for arbeidet med minneplaten.

ODD HERNES REDEGJORDE FOR TUR TIL MATRE/I{ORDHORDLAND I JUNI 2019.

Turen går til Matre med buss. Vi får omvisning i kraftstasjonen. Vi får se film i Bjørn West- museet. Bussen bringer oss videre til Stordalen for middag.

ÅRSMØTET BLE HEVET KLOKKEN 1300.
Etter Årsmøtet var det selskapelig samvær med tebrød og kaffe.

          Bergen 25. februar 2019.
Knut- Jørgen fohnsen (sign)      Leiv Sæbø (sign)