Julemøte-2018
Julemøte i Maskinisforeningen Engen 20
5 Desember 2017Det var i alt 28 fremmøtte på årest julemøte. Flere av medlemmene hadde med sine kjære og dette setter unektelig en god stemmning på samværet.
Vi var så heldige at vi i år hadde med oss to representanter fra kommunen:

May Alice Økland BSB og
Lisa Knappskog Skauge – Bergenhus & Årstad kulturkontor

De de viste frem en 40 min. film som omhandlet diskusjoner og orienterte om vedtak og oppstart på på utbyggingen ved Damsgårdsundet og "Småpudden".
Filmet bar navnet "Brobyggerne" og var produsert i samarbeid med Pandora.
Dette var en fin og interessant orientering om den kommunale aktiviteten bak vedtakene om utbyggingen, inklusive rehabiliteringen av Ny-Krohnborg skole samt nytt sykehjem o.s.v.

Bakgrunnen for at kommunen ønsket å iverksette forbedrings tiltak på Løvstakksiden var at levevilkårene var dårlige og fattigslig, så det var opplagt at noe måtte gjøres.

Forholdene i dag er vesentlig forbedret, men det er fortsatt noen problem områder igjen som for eksempel Strax-Huset.

Utbyggerne har prøvd å ta vare på gamle minner som f.eks. fasaden på det gamle blikktrykkeriet. Det er intensjonen også å sette opp en minneplakat over gamle Uren (fergen fra Damsgård til "Møllaren").

Etter dette var det som vanlig pinnekjøtt og akevitt før vi alle trakk inn i slongen til kaffe og kaker med cognac og selvfølgelig gode historier.
Foreningen takker alle fremmøtte for å gi sitt bidrag til en hyggelig sammenkomst.
Samling til middag.


Våre venninner fra kommunen, til venstre May Alice Økland og til høyre Lisa Knappskog Skauge.Harald Hjelle med fin hyllest til
våre mødre i gaten.


Kaffe og kaker i salongen.


Forslag til minnesmerke for UREN.