Utgitte Bøker

Vår forening har som formål å dokumentere Damsgårdssundets historie. Dette er dokumentert i bok og årbøker som vi har til salgs. Bøkene kan hentes selv, eller sendes i posten (porto i tillegg)Bydelen Ved Damsgårdssundet
Pris 350,-

Årbok 2012
Utsolgt

Årbok 2013
Pris 100,-
Årbok 2014-2015 (196 sider)
Pris 150,-