Møtene er normalt kl. 12.00 første tirsdag i måneden, på Damsgårdstuene

Møteplan for første halvår 2019

8. Januar, medlemsmøte Damsgårdstuene

5. Februar, medlemsmøte Damsgårdstuene

19. Februar, Årsmøte Maskinistforeningen Engen 20 kl.12.00

Etter møte blir det servert smørbrød. Vi håper på godt fremmøte og en hyggelig sammenkomst.


5. Mars, medlemsmøte Damsgårdstuene

2. April , medlemsmøte Damsgårdstuene

7. Mai, medlemsmøte Damsgårdstuene

4. Juni, medlemsmøte Damsgårdstuene

I tillegg arbeider foreningen med følgende prosjekt :

- Historielaget utreder, i samarbeid med Bergen Komune, muligheten for å montere en minneplate for fergen UREN, som gikk i fast rute fra Damsgård (nedenfor URDI) til Møhlenpris.
Fergeruten ble opprettet i 1918 og feiret således 100 år's jubileum i fjor.
Fra Møhlenpris tok man trikken til by'n og dette var i mange år Damdgårdsboerne's rasketste vei til sentrum.
Fra 1950 ble ruten drevet av Bergens Elektriske Færgeselskab til Den ble innstilt 1957, og UREN gikk til opphugning.

UREN i sin storhetstid
Historiske Damdgårdstuene - vel verdt et besøk.